Thăm cội nguồn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Chiến khu Pác Bó là địa danh gắn bó mật thiết với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, đồng thời được coi là cái nôi của cuộc cách mạng Việt Nam.

 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-2
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-3
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-4
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-5
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-6
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-7
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-8
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-9
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-10
 • Tham coi nguon cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam-Hinh-11