Con trai Tần Thủy Hoàng chết vì chiếu thư giả thế nào?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Vào năm 210 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng đột ngột qua đời trong chuyến tuần du. Trước lúc chết, ông viết di chiếu cho con trai Phù Tô. Nhưng sau đó, vì chiếu thư giả, Phù Tô tự sát và không thể kế ngôi. 

  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-2
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-3
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-4
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-5
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-6
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-7
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-8
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-9
  • Con trai Tan Thuy Hoang chet vi chieu thu gia the nao?-Hinh-10