Gương nghĩa liệt của bà Chúa Kho đất Thành Nam

Trong cuốn “Bà Chúa Kho - Tình sử và huyền tích”, tác giả Lê Thái Dũng cho biết, trong số các bà Chúa Kho, xuất hiện muộn nhất là bà Chúa Kho đất Thành Nam với hiệu là Giám thương công chúa.
 
 

  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam
  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam-Hinh-2
  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam-Hinh-3
  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam-Hinh-4
  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam-Hinh-5
  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam-Hinh-6
  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam-Hinh-7
  • Guong nghia liet cua ba Chua Kho dat Thanh Nam-Hinh-8
Thu Hà