Ảnh: Người dân Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, ai sáng giá nhất?

Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh đông đảo người dân Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống.

 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-2
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-3
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-4
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-5
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-6
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-7
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-8
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-9
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-10
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-11
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-12
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-13
 • Anh: Nguoi dan Iran di bo phieu bau Tong thong, ai sang gia nhat?-Hinh-14
An An