Bầu cử TT Mỹ 2016: Dân New York bỏ phiếu sơ bộ

Thanh Nga (theo Reuters) -

(Kiến Thức) - Ngày 19/4, các cử tri thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã bỏ phiếu kín tại bang New York thuộc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-2
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-3
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-4
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-5
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-6
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-7
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-8
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-9
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-10
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-11
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-12
 • Bau cu TT My 2016: Dan New York bo phieu so bo-Hinh-13