Cơn “ác mộng” COVID-19 ở Ấn Độ

(Kiến Thức) - Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 400.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ qua.

  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-2
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-3
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-4
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-5
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-6
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-7
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-8
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-9
  • Con “ac mong” COVID-19 o An Do-Hinh-10
An An (T.H)