Dịch COVID-19 hoành hành nước Mỹ: Hơn 200.000 người tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Số ca tử vong vì COVID-19 tại nước Mỹ đã vượt mốc 200.000 người.

 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-2
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-3
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-4
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-5
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-6
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-7
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-8
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-9
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-10
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-11
 • Dich COVID-19 hoanh hanh nuoc My: Hon 200.000 nguoi tu vong-Hinh-12
Thiên An