Kinh ngạc tháng lễ Ramadan kỳ lạ của người Hồi giáo mùa dịch COVID-19

(Kiến Thức) - Các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã bước vào tháng ăn chay Ramadan năm 2020 giữa những nỗi lo về đại dịch COVID-19.

 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-2
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-3
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-4
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-5
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-6
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-7
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-8
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-9
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-10
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-11
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-12
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-13
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-14
 • Kinh ngac thang le Ramadan ky la cua nguoi Hoi giao mua dich COVID-19-Hinh-15
Thiên An