Một ngày của xạ thủ bắn tỉa số một Trung Quốc

Theo B.T/Lao Động -

Zhang Hong được nhiều người biết đến là xạ thủ bắn tỉa số một của Trung Quốc. 

  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-2
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-3
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-4
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-5
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-6
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-7
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-8
  • Mot ngay cua xa thu ban tia so mot Trung Quoc-Hinh-9