Trận lũ lụt lịch sử tàn phá Australia nhìn từ trên cao

Hàng chục nghìn cư dân địa phương đã buộc phải sơ tán để đảm bảo an toàn khi trận lũ lụt lịch sử tàn phá nhiều địa điểm ở Australia.

 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-2
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-3
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-4
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-5
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-6
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-7
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-8
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-9
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-10
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-11
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-12
 • Tran lu lut lich su tan pha Australia nhin tu tren cao-Hinh-13
Thiên An