Trung Quốc: Lũ ở Giang Tây vượt mức lịch sử 1998

Theo Trọng Thuấn/Zingnews.vn -

Mưa lũ ngày càng trầm trọng ở Trung Quốc cuối tuần qua, khi mức phản ứng được nâng lên cấp cao thứ nhì, và hàng loạt sông dâng cao kỷ lục.

 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-2
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-3
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-4
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-5
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-6
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-7
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-8
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-9
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-10
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-11
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-12
 • Trung Quoc: Lu o Giang Tay vuot muc lich su 1998-Hinh-13