Ảnh hiếm thành phố New York hàng trăm năm trước

Thiên An (Theo ATI) -

(Kiến Thức) - Bộ ảnh dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở thành phố New York hơn 100 năm trước.

 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-2
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-3
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-4
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-5
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-6
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-7
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-8
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-9
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-10
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-11
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-12
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-13
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-14
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-15
 • Anh hiem thanh pho New York hang tram nam truoc-Hinh-16