Cuộc sống bộ lạc săn bắn cuối cùng của Trung Quốc

Hà Nguyễn (theo sina) -

(Kiến Thức) - Ngày nay tại khu vực Đại Hưng An Lĩnh (Trung Quốc) vẫn tồn tại những dân tộc vẫn duy trì văn hóa săn bắn tưởng chừng như chỉ có từ thời cổ xưa.