Điều ít biết về bảo mẫu nhà Công nương Kate Middleton

(Kiến Thức) - Maria Teresa Turrion Borrallo là bảo mẫu của gia đình Hoàng tử Anh William và Công nương Kate Middleton, chịu trách nhiệm chăm sóc Hoàng tử nhí George, tiểu Công chúa Charlotte và tiểu Hoàng tử Louis.

  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-2
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-3
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-4
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-5
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-6
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-7
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-8
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-9
  • Dieu it biet ve bao mau nha Cong nuong Kate Middleton-Hinh-10
An An