Khả năng cơ động siêu tưởng của tiêm kích tàng hình Su-57

Google News

Tiêm kích tàng hình Su-57 được dự đoán sẽ mang lại lợi thế khổng lồ cho không quân Nga với độ cơ động siêu tưởng.

 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-2
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-3
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-4
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-5
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-6
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-7
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-8
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-9
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-10
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-11
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-12
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-13
 • Kha nang co dong sieu tuong cua tiem kich tang hinh Su-57-Hinh-14
Theo Bạch Dương/ANTĐ