Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao?

Thiên An -

(Kiến Thức) - Khalid Sheikh Mohammed được xác định là kẻ chủ mưu chịu trách nhiệm lên kế hoạch toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện vụ khủng bố 11/9 ở nước Mỹ, cướp đi sinh mạng gần 3.000 người vô tội 18 năm trước.

 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-2
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-3
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-4
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-5
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-6
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-7
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-8
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-9
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-10
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-11
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-12
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-13
 • So phan ke chu muu vu khung bo 11/9 gio ra sao?-Hinh-14