Thăm ngôi làng kỳ lạ, đêm không đóng cửa vì sợ cát vùi lấp

Google News

Người dân sống trong ngôi làng kỳ lạ này không bao giờ đóng cửa trước vào ban đêm vì lo sợ sẽ bị cát chôn vùi mà không còn dấu tích gì.

 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-2
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-3
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-4
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-5
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-6
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-7
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-8
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-9
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-10
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-11
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-12
 • Tham ngoi lang ky la, dem khong dong cua vi so cat vui lap-Hinh-13
Thảo Nguyên (TH)