Hà Tĩnh: 728 người được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư từ 1945 đến nay

Theo khảo sát của LHH tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 1945 đến nay đã có 728 người (quê Hà Tĩnh) được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Số liệu này được cơ quan này điều tra khảo sát vào hai lần năm 2011 và năm 2021. Trong khảo sát lần thứ nhất năm 2011 tại Hội đồng chức danh Giáo sư thì từ 1945 đến năm 2010, Hà Tĩnh có 497 người được phong chức danh GS, PGS, trong đó có 119 GS và 378 PGS. Tại lần khảo sát thứhai năm 2021 kết quả cho biết trong 10 năm (từ 2011đến 2021) có 273 người Hà Tĩnh được phong GS, PGS trong đó có 42người được phong, đặc cách từ PGS lên GS chiếm tỉ lệ gần 1/10 cả nước. Theo số liệu, trung bình trong 10 năm gần đây, mỗi năm Hà Tĩnh có gần 30 người được phong hàm GS, PGS, trong đó năm có số lượng lớn nhất là 2017 với 60 người (6 giáo sư và 54 PGS).
Ha Tinh: 728 nguoi duoc cong nhan Giao su, Pho Giao su tu 1945 den nay
Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt Giáo sư, trí thức tiêu biểu quê hương Hà Tĩnh năm 2013. 
Từ kết quả tổng hợp, tính từ 1945 đến cuối năm 2021 có tổng cộng 728 người quê Hà Tĩnh có học hàm GS, PGS (tính đến lần khảo sát thứ 2 có 770 lượt phong, trong đó có 42 GS được phong và đặc cách từ PGS lên được trừ đi, tổng còn lại 728 GS, PGS) trong đó có 161 GS và 567 PGS. Tự hào trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia hàng đầu trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như GS, TSKH Phan Đình Diệu, GS Lê Văn Thiêm, GS Hoàng Xuân Hãn, GS Võ Quý, GS NSND Trần Thu Hà, GS.TS. Phan Nguyên Hồng, GS Phong Lê, GS Phan Huy Lê, GS Phạm Đức Dương …
Ha Tinh: 728 nguoi duoc cong nhan Giao su, Pho Giao su tu 1945 den nay-Hinh-2
Số liệu tổng hợp khảo sát số lượng PGS-GS từ 1945 đến 2021. 
Đặc biệt Hà Tĩnh từng có 3 Uỷ viên Bộ Chính trị đồng thời đều là những nhà khoa học lớn gồm GS.TS Nguyễn Đình Tứ, GS.TS Nguyễn Đức Bình, GS.TS Lê Xuân Tùng.Bên cạnh đó, Hà Tĩnh còn có GS Lê Văn Thiêm (cùng với GS Hoàng Tụy-Quảng Nam) là một trong hai nhà toán học được Chính phủ Việt Nam phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 vào năm 1996.
Gần đây Hà Tĩnh là địa phương có 2 nhà khoa học (sinh 1970) được đặc cách phong tặng danh hiệu Giáo sư là Phùng Hồ Hải (2012) và Trần Đình Hòa (2013).
Ngoài ra nhiều người con ưu tú của Hà Tĩnh dù không được phong học hàm GS, PGS nhưng tên tuổi và những đóng góp đã đi vào lịch sử trên các lĩnh vực.
Trong nhiều năm qua Hà Tĩnh cũng đã có nhiều chính sách để thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời phát huy được nguồn lực con em xa quê trên tất cả các mặt trong đó có các nhà khoa học cho sự phát triển quê hương.Đây là đội ngũ trí thức bậc cao đã và đang cùng với các doanh nhân, chính trị gia đóng góp cho hành trình tỉnh Hà Tĩnh.
Theo Thái Sơn/vusta