Họp giao ban cơ quan LHHVN tháng 3/2021

Chiều ngày 4/3/2021, TSKH Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và công nghệ Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tại Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Tại cuộc họp, các Ban chức năng và chuyên môn thuộc cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo hoạt động chính đã thực hiện trong tháng 2/2021 và kế hoạch công tác tháng 3/2021.
Hop giao ban co quan LHHVN thang 3/2021
Họp giao ban cán bộ chủ chốt Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. 
Về công tác tổ chức, trong tháng 2/2021, Liên hiệp Hội Việt Nam đã kiện toàn nhân sự hội đồng lương Liên hiệp Hội Việt Nam, thực hiện các thủ tục về chế độ, chính sách, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn năm 2021, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác cho cán bộ cơ quan theo quy định; Tổ chức họp tổng kết công tác Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2020, triển khai việc trình Ban bí thư chỉ định Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và các hoạt động thường xuyên của Đảng đoàn; Lấy ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ tạm thời Ủy viên Đoàn chủ tịch, Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức 3 hội thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học góp ý vào 3 dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, mạng lưới đường sắt và cảng hàng không, sân bay toàn quốc 2021 -2030 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
Đối với hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, Liên hiệp hội Việt Nam đã hoàn thiện phân bổ kinh phí 2021 cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn bảo vệ môi trường năm 2021. Về hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hoạt động xuất bản tin/bài trên trang tin điện tử tổng hợp www.vusta.vn hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam 26/3, triển khai các hoạt động hỗ trợ 33 Hội thành viên thực hiện các nhiệm vụ phổ biến kiến thức. Về hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chuyển dịch năng lượng do Quỹ FES hỗ trợ; xây dựng bản tin đối ngoại 2021.
Hop giao ban co quan LHHVN thang 3/2021-Hinh-2
Chủ tịch Phan Xuân Dũng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Phạm Quang Thao được Đảng ủy khối chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tại cuộc họp, Thường trực đoàn chủ tịch và lãnh đạo các ban chức năng và chuyên môn cũng thảo luận về các hoạt động chuyên môn và quản lý dựa trên các kiến nghị cụ thể của các Ban, tập trung định hướng vào việc triển khai các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tháng 3/2021.
Hop giao ban co quan LHHVN thang 3/2021-Hinh-3
 Họp giao ban cán bộ chủ chốt Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đánh giá cao công tác tham mưu, giúp việc chuyên môn của các Ban đối với Thường trực Đoàn chủ tịch trong tháng 2/2021. Chủ tịch Phan Xuân Dũng yêu cầu các Ban chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong tháng 3/2021, đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu, ra soát các quy chế của cơ quan, tham mưu cho Thường trực Đoàn chủ tịch trong việc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc để các hoạt động cơ quan đi vào nề nếp, nâng cao công tác quản lý, định hướng phát triển báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch Phan Xuân Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản góp ý của Liên hiệp Hội Việt Nam vào 3 dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, mạng lưới đường sắt và cảng hàng không, sân bay toàn quốc 2021 -2030 gửi tới các ban Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc Hội. Các Ban chuyên môn cũng cần tiếp tục đẩy nhanh các nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp với các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt, văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam chú trọng giám sát công việc xây dựng trụ sở mới để Liên hiệp Hội Việt Nam có thể sớm chuyển trụ sở làm việc trong năm 2021.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân

Theo A.V/VUSTA