VUSTA bảo vệ quyền và lợi ích của trí thức KH&CN Việt Nam như thế nào?

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam như thế nào?

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hỗ trợ các tổ chức thành viên, hội viên thông qua các hoạt động chính như:
- Hỗ trợ hội viên, hội thành viên thông qua chương trình đào tạo nâng cao năng lực; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức với việc bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của hội viên; tích cực bảo vệ hội viên.
VUSTA bao ve quyen va loi ich cua tri thuc KH&CN Viet Nam nhu the nao?
VUSTA tiếp nhận chi bộ Hội Làm vườn Việt Nam. 
- Đại diện cho các hội thành viên đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để trí thức hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
- Tạo điều kiện cho các hội viên công bố kết quả các công trình nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn thông qua nhiều hình thức khác nhau; xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu và tổ chức việc cung cấp thông tin hỗ trợ cho các hội thành viên, hội viên trong việc xây dựng các chương trình, dự án cũng như thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức một số loại hình dịch vụ phù hợp để cung cấp cho hội viên, hội thành viên khi có yêu cầu…
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA
VUSTA