Từng bị xem là điên rồ, nhà khoa học Nikola Tesla khiến thế giới thán phục

Nhà khoa học Nikola Tesla từng đề cập đến một ý tưởng về phương thức liên lạc mới của con người trong tương lai. Khi ấy, nhiều người cho rằng đó là điều điên rồ. Thực tế chứng minh ý tưởng của Tesla giúp thay đổi tương lai nhân loại.

  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-2
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-3
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-4
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-5
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-6
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-7
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-8
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-9
  • Tung bi xem la dien ro, nha khoa hoc Nikola Tesla khien the gioi than phuc-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)