1977 Vlog tiết lộ làm Youtube giàu cỡ nào?

Theo Vietnamnet -

Chia sẻ về con đường làm Youtube, 1977 Vlog khẳng định sẽ luôn sáng tạo nội dung 'sạch',  mang đến tiếng cười cho độc giả dựa trên những điều tử tế, tốt đẹp.

Video: 1977 Vlog tiết lộ làm Youtube giàu cỡ nào?