Các sư thầy bị đưa đi cai ma túy, bỏ lại chùa vắng ở Thái Lan

Một ngôi chùa ở miền Trung Thái Lan đã phải đóng cửa vì không còn vị sư thầy nào, sau khi tất cả đều bị phát hiện sử dụng ma túy.

Các sư thầy bị đưa đi cai ma túy, bỏ lại chùa vắng ở Thái Lan



Lý Thùy