Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức

Chuyện về gia đình lùn may mắn thoát chết trong trại tập trung của phát xít Đức vì tên 'bác sĩ tử thần' Josef Mengele muốn dùng họ làm vật thí nghiệm, là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất Thế chiến II.


 

Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức


Lý Thùy