Ly kỳ vụ cướp ngân hàng táo bạo nhất trong lịch sử thế giới

Tại Anh, trong thập niên 70, một băng cướp đã biến câu chuyện về thám tử Sherlock Holmes thành sự thật khi tạo ra vụ cướp ngân hàng táo bạo nhất lịch sử thế giới.

Ly kỳ vụ cướp ngân hàng táo bạo nhất trong lịch sử thế giới


Lý Thùy