Video: Eimos - pháo cối tự hành của Tây Ban Nha

Google News

Hệ thống pháo cối tự hành Eimos là sản phẩm của nhà thầu quốc phòng Expal đến từ Tây Ban Nha.

  

Video: Eimos - Pháo cối tự hành của Tây Ban Nha.

 

Theo Quân Đội Nhân Dân