Video: Rắn cái tức giận bỏ chạy vì rắn đực không biết giao phối

Theo Vietnamnet/ Earth touch news -

Đoạn video rắn cái tức giận bỏ chạy vì rắn đực không biết giao phối được một du khách ghi lại tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.