Ảnh gia đình máy bay chiến đấu Sukhoi: 45 năm tận tụy

Tuấn Đặng -

(Kiến Thức) - Trong suốt 45 năm phục vụ, các máy bay chiến đấu Sukhoi đã góp phần bảo vệ Liên Xô (Nga) và nhiều quốc gia khác, gồm cả Việt Nam.

 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-2
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-3
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-4
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-5
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-6
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-7
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-8
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-9
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-10
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-11
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-12
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-13
 • Anh gia dinh may bay chien dau Sukhoi: 45 nam tan tuy-Hinh-14