Chứng kiến kho vũ khí của tiêm kích tàng hình F-35

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Tiêm kích tàng hình F-35 có khả năng mang tới hơn 20 loại vũ khí khác nhau do nhiều quốc gia gồm Mỹ, Anh, Đức sản xuất.

  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35
  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35-Hinh-2
  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35-Hinh-3
  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35-Hinh-4
  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35-Hinh-5
  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35-Hinh-6
  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35-Hinh-7
  • Chung kien kho vu khi cua tiem kich tang hinh F-35-Hinh-8