Đáng ngại Trung Quốc biến chiến hạm thành tàu hải cảnh

Bằng Hữu -

(Kiến Thức) - Trung Quốc dường như đang tăng cường việc phát triển "phiên bản" tàu chiến tên lửa thành tàu hải cảnh phục vụ mưu đồ tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông, Hoa Đông.

  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-2
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-3
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-4
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-5
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-6
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-7
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-8
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-9
  • Dang ngai Trung Quoc bien chien ham thanh tau hai canh-Hinh-10