Điểm yếu “chết người” trên tàu ngầm Type 033G1 của Trung Quốc

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Tàu ngầm Type 033G1 có khả năng mang 6 quả đạn YJ-8 nhưng chỉ có thể phóng trong trạng thái nổi trên mặt nước. 

 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu
 • Diem yeu