Lộ các biến thể tiêm kích tàng hình Su T-50 Nga

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Ảnh đồ họa không rõ nguồn gốc này cho rằng tiêm kích tàng hình Su T-50 sẽ được xuất khẩu cho Iran và Hàn Quốc.

  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga
  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga-Hinh-2
  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga-Hinh-3
  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga-Hinh-4
  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga-Hinh-5
  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga-Hinh-6
  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga-Hinh-7
  • Lo cac bien the tiem kich tang hinh Su T-50 Nga-Hinh-8