Nhận diện vũ khí “khủng” trong duyệt binh của Indonesia

Google News

(Kiến Thức) - Hàng nghìn binh lính cùng hàng trăm vũ khí hiện đại của Indonesia vừa có cuộc duyệt binh lớn kỉ niệm 69 năm thành lập quân đội.

Hoàng Lê