Sergey Bogdan đào tạo phi công Trung Quốc lái Su-35?

An Ninh -

(Kiến Thức) - Có khả năng phi công kỳ cựu nhất Không quân Nga Sergey Bogdan đang trực tiếp huấn luyện phi công Trung Quốc làm chủ tiêm kích đa năng Su-35. 

  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-2
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-3
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-4
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-5
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-6
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-7
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-8
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-9
  • Sergey Bogdan dao tao phi cong Trung Quoc lai Su-35?-Hinh-10