Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Liên Xô trông thế nào?

Tàu ngầm hạt nhân Project 627 có lượng giãn nước khi lặn là 4.750 tấn, dài 107,4m, trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533mm.

 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-2
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-3
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-4
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-5
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-6
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-7
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-8
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-9
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-10
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-11
 • Tau ngam hat nhan dau tien cua Lien Xo trong the nao?-Hinh-12
Hoàng Lê