Tàu ngầm Type 035G Trung Quốc bán cho Bangladesh gặp sự cố?

An Ninh -

(Kiến Thức) - Hai tàu ngầm Type 035G mà Trung Quốc bán cho Hải quân Bangladesh đã lần đầu xuất hiện trên mặt báo nước này. 

  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-2
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-3
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-4
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-5
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-6
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-7
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-8
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-9
  • Tau ngam Type 035G Trung Quoc ban cho Bangladesh gap su co?-Hinh-10