Tên lửa S-300V4 Nga bắn xa 400km, phương Tây “phát hoảng“

Được trang bị đạn mới, tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4 của Nga tăng tầm bắn lên tới 400km khiến máy bay chiến đấu phương Tây khó lòng thoát thân.

  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
  • Ten lua S-300V4 Nga ban xa 400km, phuong Tay
Trà Khánh