Thèm thuồng 39 loại máy bay “khủng” của Mỹ (2)

Trong tổng số 5.414 máy bay quân sự thì Không quân Mỹ sở hữu tới 1.840 máy bay chiến đấu các loại.

 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-2
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-3
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-4
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-5
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-6
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-7
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-8
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-9
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-10
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-11
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-12
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-13
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-14
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-15
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-16
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-17
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-18
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-19
 • Them thuong 39 loai may bay “khung” cua Khong quan My (2)-Hinh-20
Trà Khánh