Trung Quốc chế tạo xong 2 siêu tàu đệm khí Zubr?

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Các hình ảnh mới cho thấy, khả năng cao Trung Quốc đã chế tạo xong chiếc tàu đổ bộ đệm khí Zubr thứ 3 hoặc thứ 4 ngoài hai chiếc do Ukraine đóng. 

  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?
  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?-Hinh-2
  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?-Hinh-3
  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?-Hinh-4
  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?-Hinh-5
  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?-Hinh-6
  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?-Hinh-7
  • Trung Quoc che tao xong 2 sieu tau dem khi Zubr?-Hinh-8