10 gương mặt trẻ Công an Hà Nam tiêu biểu năm 2021 là những ai?

Công an tỉnh Hà Nam vừa công bố 10 gương mặt trẻ Công an Hà Nam tiêu biểu năm 2021 có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, rèn luyện...

  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-2
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-3
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-4
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-5
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-6
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-7
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-8
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-9
  • 10 guong mat tre Cong an Ha Nam tieu bieu nam 2021 la nhung ai?-Hinh-10
Gia Đạt