15 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị khởi tố là những ai?

Từ sau phiên họp thứ 21 (tháng 1/2022) đã khởi tố, điều tra 15 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 4 Ủy viên, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng.

 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-2
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-3
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-4
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-5
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-6
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-7
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-8
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-9
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-10
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-11
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-12
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-13
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-14
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-15
 • 15 can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly bi khoi to la nhung ai?-Hinh-16
Tâm Đức