2 giờ "giải cứu" quốc lộ 1 vì mái tôn bay khắp đường

Theo Phạm Ngôn- Thu Hằng/Zing -

Khoảng 200 m quốc lộ 1, đoạn qua Quảng Ngãi, bị phong tỏa do nhiều mái tôn chắn ngang đường.

 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio
 • 2 gio