Bắc Ninh lên thành phố Trung ương: Tiêu chí thế nào?

Tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện các bước để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dù chỉ với diện tích 822 km2, nhưng nếu áp dụng cơ chế đặc thù, Bắc Ninh vẫn đạt tiêu chí diện tích.

 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-2
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-3
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-4
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-5
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-6
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-7
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-8
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-9
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-10
 • Bac Ninh len thanh pho Trung uong: Tieu chi the nao?-Hinh-11
Thiên Tuấn - Vũ Dũng