Bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII: Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng

Google News

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII trân trọng gửi các cơ quan báo chí toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1/2/2021.

Be mac Dai hoi Dang lan thu XIII: Phat bieu cua dong chi Vo Van Thuong
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1/2/2021 
“Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa Đại hội,
Sáng ngày 31/01/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin báo cáo kết quả bầu cử như sau:
I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:
1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
III- Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, gồm:
1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ
IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm 19 đồng chí:
1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương
11. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long
17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII
V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Xin trân trọng báo cáo với Đại hội.”
Theo Đảng cộng sản