Bia, thuốc lá bị từ chối tiếp nhận vào bên trong khu cách ly

Theo Việt Hùng/Zing -

Thay vì gửi những đồ dùng thật sự cần thiết, nhiều người mang thuốc lá, bia rượu tiếp tế cho thân nhân ở khu cách ly ở Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội). Tất cả đều bị từ chối.

  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-2
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-3
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-4
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-5
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-6
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-7
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-8
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-9
  • Bia, thuoc la bi tu choi tiep nhan vao ben trong khu cach ly-Hinh-10