Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp tài liệu dự án

Google News

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Nội dung văn bản của tỉnh yêu cầu các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng; Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng; UBND các huyện, thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Tổng hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an gửi Sở Tài chính Lâm Đồng.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính đôn đốc các sở, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trước ngày 6/5/2024.
Trước đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
Để phục vụ công tác điều tra, căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.
Theo T.Nhung / Vietnamnet