Công an Long An thông tin diễn biến mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, hiện đang làm việc với VKSND và TAND tỉnh để thống nhất các sai phạm của ông Lê Tùng Vân và người liên quan.

  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-2
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-3
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-4
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-5
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-6
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-7
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-8
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-9
  • Cong an Long An thong tin dien bien moi vu Tinh that Bong Lai-Hinh-10
Hải Ninh