Công an, sinh viên tình nguyện đội mưa đảm bảo an ninh tại lễ hội đền Hùng

Google News

(Kiến Thức) - Để đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Đền Hùng, lực lượng công an, quân đội, sinh viên tình nguyện đã xếp thành hàng rào dưới trời mưa tầm tã…

 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-2
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-3
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-4
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-5
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-6
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-7
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-8
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-9
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-10
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-11
 • Cong an, sinh vien tinh nguyen doi mua dam bao an ninh tai le hoi den Hung-Hinh-12
Hải Ninh