Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam câu kết, gây thất thoát 302 tỷ

Ông Trần Văn Nam biết Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng chuyển nhượng, gây thất thoát Nhà nước 302 tỷ

 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-2
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-3
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-4
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-5
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-6
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-7
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-8
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-9
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-10
 • Cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam cau ket, gay that thoat 302 ty-Hinh-11
Hải Ninh