Đại án Việt Á: Giám đốc CDC nhận hối lộ và loạt lãnh đạo Hải Dương bị xem xét kỷ luật

Google News

Từ việc cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhận hối lộ từ Việt Á, UBKT Trung ương đã chỉ ra trách nhiệm của một số lãnh đạo tỉnh Hải Dương đến mức kỷ luật.

 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-2
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-3
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-4
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-5
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-6
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-7
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-8
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-9
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-10
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-11
 • Dai an Viet A: Giam doc CDC nhan hoi lo va loat lanh dao Hai Duong bi xem xet ky luat-Hinh-12
Thanh Tâm